Καθυστερήσεων συνέχεια στο…γεφύρι της Άρτας

Στη δεύτερη και σημαντικότερη φάση, αυτή της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης του κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Μετσοβίτικου.Πλέον, η ολοκλήρωση εντός του 2011 καθίσταται αδύνατη και ο στόχος πρέπει να είναι το 2012 και μετά, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά με τους διαγωνισμούς.Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τα ηλεκτρομηχανολογικά αποδεικνύεται αρκετά χρονοβόρα αφού αναμένονταν να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010, ωστόσο ακόμη υπάρχει πολλή δουλειά μέχρι η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού της ΔΕΗ να καταλήξει στις τεχνικές προσφορές που θα συνεχίσουν στην τρίτη φάση, στο άνοιγμα δηλαδή και των οικονομικών προσφορών.Πάντως από τις τεχνικές προσφορές θα δοθεί η δυνατότητα να συμπληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης και των έργων πολιτικού μηχανικού, η τελευταία εργολαβία για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το έργο που χωρίς αμφιβολία είναι ….γεφύρι της Άρτας.

Παράλληλα και τα έργα πολιτικού μηχανικού

Όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ) της ΔΕΗ Ιωάννης Αργυράκης, η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τα ηλεκτρομηχανολογικά (με 8 κοινοπραξίες, κυρίως από διεθνείς οίκους) αναμένεται να φτάσει στο τέλος της μέσα στον επόμενο μήνα και να ακολουθήσει η τρίτη φάση με τις οικονομικές προσφορές, όμως η κύρια διαδικασία είναι η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.Εκτίμηση για το πότε θα αναδειχθεί ανάδοχος δεν μπορεί να γίνει, αφού ενδεχομένως να υπάρξουν ενστάσεις σε κάποια από τις δυο φάσεις του διαγωνισμού ή να προκύψει θέμα στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Πάντως ο κ. Αργυράκης σημειώνει ότι μπορεί να γίνει παράλληλα η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης για τα έργα πολιτικού μηχανικού και να προκηρυχθεί κι αυτός ο τελευταίος διαγωνισμός, αφού οι προδιαγραφές θα έχουν προκύψει από τις τεχνικές προσφορές.

Αλλαγή δημοπρατήσεων

Η ΔΕΗ, μετά την αποχώρηση του αναδόχου της Β΄φάσης, επέλεξε να προηγηθεί η εργολαβία των ηλεκτρομηχανολογικών, ώστε να προσαρμοστούν οι προδιαγραφές των μηχανημάτων στον υπόγειο σταθμό.Αρχικά με την Α΄ φάση η πρόβλεψη ήταν να ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κομμάτι και μετά να γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού.Ο στόχος για ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας μέσα στο 2011 ή στις αρχές του 2012 είναι ανέφικτος εκ των πραγμάτων, ακόμη και να …τρέξουν οι διαγωνισμοί και να αναδειχθούν οι δυο ανάδοχοι μέσα στο καλοκαίρι.Το μόνο θετικό είναι ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κάποτε και δεν θα μείνει ένα εργοτάξιο.

Η Α΄ φάση ολοκληρώθηκε προ δεκαετίας…

Το ΥΗΕ Μετσοβίτικο παρόλο που δεν είχε καμιά κοινωνική αντίδραση δεν επηρεάζει το περιβάλλον αφού θα αξιοποιεί τα νερά από το ΥΗΣ Πηγών Αώου και του Μετσοβίτικου τα οποία θα επιστρέφουν ξανά στο ποτάμι, καθυστέρησε παραμένει υπό κατασκευή για παρά πολλά χρόνια.Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε λίγο πριν το 2000 από την «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε». Κατασκευάστηκε η σήραγγα προσαγωγής που θα μεταφέρει το νερό από το υδροηλεκτρικό σταθμό Πηγών Αώου και του Μετσοβίτικου, έγινε προετοιμασία για μικρό φράγμα στο ύψος του κόμβου της Εγνατίας στο Μικρό Περιστέρι και άλλες εργασίες για τον υπόγειο σταθμό κοντά στη σήραγγα Δεματίου και τη γέφυρα Εγνατίας του Μεγάλου Περιστερίου.

Τέσσερα και πλέον χρόνια στάσιμο
Από το καλοκαίρι του 2006 έχει σταματήσει ( για δεύτερη φορά το έργο, αφού μεταξύ Α΄ και Β΄ φάσης επίσης πέρασαν περισσότερα χρόνια απραξίας) η κατασκευή και από τον Ιανουάριο του 2007 έχει αποχωρήσει ο ανάδοχος της Β΄φάσης.Η κοινοπραξία «ΒΙΟΤΕΡ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» είχε αναλάβει το έργο, με έκπτωση 28,5%, επί του προϋπολογισμού που ήταν 28εκ. ευρώ περίπου.Προβλέπονταν η παράδοση του φυσικού αντικειμένου σε 48 μήνες, όμως η Κ/Ξ εκτέλεσε μόνον το 31% της εργολαβίας μέχρι τον Ιανουάριο του 2007, ενώ ήδη από τον Ιούλιο του 2006 είχε ουσιαστικά διακόψει τις εργασίες.Η ΔΕΗ και η πρώην ανάδοχος χρειάστηκαν χρόνο για την λύση της σύμβασης και αυτό επηρέασε και την πορεία για επαναδημοπράτηση, αλλά στο μεταξύ επιλέχθηκε να διαχωριστούν οι δυο εργολαβίες και να προηγηθεί αυτή για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το ΥΗΕ Μετσοβίτικο θα είναι ισχύος 2Χ14,5 MGW.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!