Ένα νέο έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας, εντάχθηκε με σημερινή απόφαση
του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ. Κ. Κόνιτσας και την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) συνολικού προϋπολογισμού
8.532.974,38 ευρώ.
Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.
Με το έργο αυτό ολοκληρώνονται τα …
δίκτυα αποχετεύσεως- βιολογικών καθαρισμών
σε όλους τους μεγάλους οικισμούς και σε οικισμούς που βρίσκονται σε ευαίσθητες
περιβαλλοντικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που αποτελούσε
βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.
Η πράξη που εντάχθηκε στο «Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020» περιλαμβάνει: – κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κόνιτσας
συνολικού μήκους 27.320m (26.908m αγωγών ελεύθερης επιφάνειας και 412m
καταθλιπτικών αγωγών), καθώς και την κατασκευή 3 αντλιοστασίων και – μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Κόνιτσας με τον αγωγό διάθεσης.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!