Αυξημένα περιστατικά σκόπιμων τραυματισμών χελωνών Καρέτα-Καρέτα κατέγραψε ο “Αρχέλων” για το 2018. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στο Κέντρο Διάσωσης έφθασαν 67 τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες το 2018, και επέστρεψαν στη θάλασσα 30 χελώνες αποθεραπευμένες. Ο αριθμός των ζώων που επέστρεψαν στη θάλασσα ήταν χαμηλότερος από προηγούμενες χρονιές και αυτό οφείλεται στον αυξημένο αριθμό περιστατικών από…
σκόπιμο τραυματισμό, για τις οποίες απαιτείται περισσότερος χρόνος περίθαλψης. Αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία οι ειδικοί του “Αρχέλων” διαπίστωσαν ότι περισσότερες από τις μισές χελώνες (ποσοστό 57%) που έφτασαν στο Κέντρο το 2018 είχαν τραύματα που προέρχονται από σκόπιμες ενέργειες, ενώ σε ποσοστό 22% ήταν τα περιστατικά τραυματισμού από αλιευτικά εργαλεία. Στο Κέντρο Διάσωσης φιλοξενούνται αυτή την στιγμή και δύο χελώνες ο Ερμής και ο Κώστας, οι οποίες εντοπίστηκαν μέσα στο 2018 στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου με τραύματα στο κεφάλι. Οι τραυματισμοί χελωνών αποτελούν δυστυχώς μια κατάσταση που τείνει να “παγιωθεί” και στην περιοχή μας προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που ασχολούνται με την διάσωση τους. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο σύμφωνα με τον Αρχέλων αποτελούν κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν αρκούν για να δώσουν μία ρεαλιστική εκτίμηση για το τι πραγματικά συμβαίνει στις χελώνες στη θάλασσα.Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι το ποσοστό σκόπιμων τραυματισμών στο σύνολο των αφίξεων στο Κέντρο Διάσωσης για το 2018 ήταν υψηλότερο από άλλες χρονιές.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!