Στην ίδρυση τάξεων υποδοχής στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας ιδρύονται για το σχολικό έτος 2019-2020 σε σχολεία της Ηπείρου σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Καμπουράκη. Συγκεκριμένα τάξεις υποδοχής για την περιοχή της Πρέβεζας ιδρύονται στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας, στο Δημοτικό Σχολείο Καναλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μύτικα καθώς και στον…
1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας. Στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας εντάσσονται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών τμημάτων και τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!