Ο “χάρτης” των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους ανά Περιφερειακή Ενότητα

 Θετικός είναι ο απολογισμός μεταξύ προσλήψεων και απολύσεων για το έτος 2019 στον τομέα της μισθωτής εργασίας ιδιωτικού τομέα και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Απασχόλησης “Εργάνη” στην Π.Ε Άρτας το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 1.123 θέσεις, στη Θεσπρωτία κατά 509, στα Ιωάννινα κατά 2.141 και στην Πρέβεζα κατά 560 θέσεις.Το Υπουργείο Απασχόλησης όμως έδωσε στη…
δημοσιότητα και τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ανά Π.Ε καθώς και τους εργαζόμενους που απασχολούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.Στην Ήπειρο λειτουργούν συνολικά 8.932 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 2,93% των επιχειρήσεων της χώρας.Στην Π.Ε Άρτας δραστηριοποιούνται 1.402 επιχειρήσεις που απασχολούν 6.519 εργαζόμενους, στην Π.Ε Ιωαννίνων 4.765 επιχειρήσεις που απασχολούν 24.761 εργαζόμενους, στην Π.Ε Πρέβεζας 1.556 επιχειρήσεις που απασχολούν 5.748 εργαζόμενους και στη Θεσπρωτία 1.209 επιχειρήσεις με 4.225 εργαζόμενους.Οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο αντιστοιχούν στο 2,93 πανελλαδικά, ενώ τα ποσοστά των απασχολουμένων είναι 0,32 για την Άρτα, 1,22 για τα Ιωάννινα, 0,28 για την Πρέβεζα και 0,21 για την Θεσπρωτία.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!