Την 7η κατά σειρά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο “Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Αρτας -Λευκάδας προμελέτες και οριστικές μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων, υποστηρικτικές μελέτες , τεύχη δημοπράτησης” μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2021 υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και …

Κτιριακών Υποδομών Αντώνης Κοτσώνης.
Σύμφωνα με την απόφαση το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης του θέματος έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του ενώ απομένει ο τεχνικός έλεγχος (στάδιο προδικασίας) της μελέτης κτηματογράφησης της σύμβασης του θέματος από τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής καθώς και η έγκριση αυτής. Οι καθυστερήσεις που αφορούν στη μελέτη κτηματογράφησης δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου και έτσι η χορήγηση παράτασης είναι εφικτή.
Να θυμίσουμε ότι η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπογράφηκε το 2014 και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο 1.085.189,64 ευρώ, ενώ το 2017 αποφασίστηκε στην συγκεκριμένη μελέτη να ενταχθεί και η μελέτη σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο-Δυτικός Άξονας.
Να σημειωθεί ότι το έργο αφορά το σύνολο των υδραυλικών έργων ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας με την ανακατασκευή του υφιστάμενου έργου υδρομάστευσης των πηγών Αγίου Γεωργίου και του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου (που θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους δύο αγωγούς μεταφοράς νερού Πρέβεζας και Λευκάδας) το οποίο μεταφέρει νερό από τις πηγές σε οικισμούς των Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, καθώς και σε έργα βελτίωσης των υφιστάμενων αντλιοστασίων και δεξαμενών του δικτύου μεταφοράς νερού από τις πηγές στους προς ύδρευση οικισμούς .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!