Χθες, 13.05.2020, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ενημέρωσε για τα παρακάτω:
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας σας ενημερώνουμε για τα εξής: Κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι ο νόμιμος κάτοχος του συνόλου των μελετών και παραμέτρων του έργου, δημιουργείται, σε κατάλληλη αίθουσα του κεντρικού κτιρίου της, χώρος ελεγχόμενης πρόσβασης (data room) στον οποίο θα βρίσκονται τα πλήρη στοιχεία που αφορούν το έργο.Εν όψει αυτού σας γνωρίζουμε ότι, από αύριο Πέμπτη 14-05-2020 θα είναι στην διάθεση των παρατάξεων του Δήμου μας …
τα λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία της ωρίμανσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης, όπως επίσης οι αποτυπώσεις ανά  ιστό και  τύπο φωτιστικού (17.000 περίπου μοναδικά σημεία), η γεωαποτύπωση αυτών  με τις χωρικές συντεταγμένες, όλες οι τεχνικές μελέτες ωρίμανσης του έργου, το χρηματο-οικονομικό μοντέλο με τις αντίστοιχες παραδοχές και υπολογισμούς, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που παρήχθη στο πλαίσιο της προπαρασκευής. Κάθε παράταξη έχει δυνατότητα να ορίσει δύο εκπροσώπους της, οι οποίοι, αφού λάβουν την σχετική διαπίστευση, θα μπορούν να μελετήσουν τους φακέλους και  να υποβάλλουν ερωτήσεις στους υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι για τον σκοπό αυτό. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεδομένων των ανωτέρω:
Η παράταξή μας, ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, αισθάνεται δικαιωμένη, διότι με την, από 13.5.2020, επιστολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που αφορά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου μας, ομολογείται ότι δεν υπήρξε, έστω και η ελάχιστη ενημέρωση ούτε της οικονομικής επιτροπής, ούτε των δημοτικών συμβούλων. Αναγνωρίζεται δε, ότι η μοναδική ενημέρωση, με την αυτονόητη έννοια της πληρότητας, προϋποθέτει μελέτη των εγγράφων της διαδικασίας.
Δυστυχώς όμως, εκεί, εξαντλείται και η ικανότητα της δημοτικής αρχής των όψιμων «εκσυγχρονιστών», να αντιλαμβάνεται τη δημοκρατικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αναγκαιότητα της εφαρμογής τους, διότι:
 η περιορισμένη πρόσβαση των εκλεγμένων, από τον λαό, οργάνων στα έγγραφα της διαδικασίας, αποτελεί πισωγύρισμα σε απολυταρχικές πρακτικές.
 ο περιορισμός των προσώπων και η απομάκρυνση των εκπροσώπων των συνδημοτών μας από το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, αποτελούν πρωτοφανή περιορισμό της δημοκρατικής διαδικασίας.
 η περιορισμένη πρόσβαση, κατά τόπο, κατά χρόνο και κατά αριθμό προσώπων, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης, στερεί από τη δημοκρατία τον έλεγχο της διαδικασίας και οδηγεί υποχρεωτικά σε ψήφο δια αντιπροσώπου.
 όσον αφορά το δικαίωμα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό προσβάλλεται με την αντιγραφή
και όχι με την γνώση. Ειδικότερα, για τα δημόσια έγγραφα, έγγραφα που συντάχθηκαν για να
εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, κάθε αποκλεισμός από την πρόσβαση σε αυτά, προκαλεί ερωτηματικά.
 η απόπειρα εποπτείας της δραστηριότητας των εκπροσώπων του λαού, με τον μανδύα της «διαπίστευσης», στην άσκηση της υποχρέωσής τους να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον,
αποτελεί καταστρατήγηση των συνταγματικώς κατωχυρωμένων.
Τέλος, στην Δημοτική Αρχή, που ομολογεί αδυναμία άσκησης ουσιαστικής εξουσίας,
αναθέτοντας σε τρίτους την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, θυμίζουμε ότι η απομάκρυνση από την αρχή της διαφάνειας, που πρέπει να διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, αποτελεί ευθεία προσβολή της κοινοτικής νομοθεσίας και της εσωτερικής έννομης τάξης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!