“Στο πλαίσιο των εορτασμών των 20 χρόνων λειτουργίας του, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ημερίδα με τίτλο «Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Είκοσι χρόνια μπροστά στις προκλήσεις της…
Ελληνικής Οικονομίας». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ώρα έναρξης: 16:00.” Για περισσότερες πληροφορίες: Τσιούρης Αποστόλης, τηλ. 26510 05929.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!