Με οκτώ (8) νέες θέσεις Ιατρικού προσωπικού ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».

Η προκήρυξη των θέσεων αφορά τις ειδικότητες,

 •   Εσωτερικής Παθολογίας [ δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α ́ & Β ́) ,
 •   Αναισθησιολογίας (μία (1) θέση Επιμελητή Α ́),
 •   ΜΕΘ [ δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α ́ & Β ́ από τις ειδικότητες που προβλέπονται για την στελέχωσή της],
 •   Καρδιολογίας [ μια (1) θέση Επιμελητή Β ́],
 •   Παιδιατρικής [μια (1) θέση επιμελητή Β ́] και
 •   Ακτινολογίας [ μια (1) θέση επιμελητή Β ́]

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://esydoctors.moh.gov.gr/, αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

  Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.

  Οι νέες θέσεις, θα ενισχύσουν τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου συμβάλλοντας στη ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας για τους συνανθρώπους μας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!