Ο καθορισμός των τελών στο Δήμο Πρέβεζας για το έτος 2021, θα μονοπωλήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.
Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης είναι: 

 1. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. 
 2. Κατασκευή αντλιοστασίου ΑΚΝ5 που βρίσκετε στη θέση “ΜΠΟΥΚΑ” Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
 3. Εξέταση την αριθμ. 46/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ2ΚΩΞΧ-ΙΙΗ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση εισόδου εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας στα Φλάμπουρα Πρέβεζας». 
 4. Εξέταση την αριθμ. 50/2020 (ΑΔΑ:642ΖΩΞΧ-3ΡΡ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Άδεια τομής οδοστρώματος από τη θέση Βαθύ μέχρι τη θέση Νεκροταφείο». 
 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ της Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία: {Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας}. 
 6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ της Νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π. 
 7. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ», που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 96/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2021. 
 9. Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2021. 
10. Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2021. 
 11. Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021. 
 12. Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021. 
 13. Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2021. 
 14. Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021. 
 15. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου, για το έτος 2021. 
 16. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021. 
 17. Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021.
18. Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2021. 
 19. Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2021. 
 20. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2021. 
 21. Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021. 
 22. Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΔΑΠ Πρέβεζας, ΚΔΑΠ Ν. Σινώπης για το έτος 2021. 
 23. Τροποποίηση της αριθμ. 245/2020(ΑΔΑ: 66ΔΟΩΞΧ-ΚΘΨ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση διάθεσης της χρήσης χώρων αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας σε φορείς για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!