Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, τις αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους και όσοι ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες αποφοίτων, όπως είναι η αναπηρία, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος θα εφαρμοσθεί στις ενδοσχολικές εξετάσεις στους μαθητές της πρώτης τάξης Λυκείου, η μέθοδος της «τράπεζας θεμάτων» για την επιλογή μέρους των θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι μαθητές. Γεγονός που πρακτικά σημαίνει, ότι με βάση το Νόμο 4186/13 για το νέο Λύκειο, το 50% των θεμάτων των εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου αλλά και στις πανελλαδικές εξετάσεις θα επιλέγεται με κλήρωση από την «τράπεζα θεμάτων», ενώ το υπόλοιπο 50% θα ορίζεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!