Πέντε Δήμοι, 13,3 εκατομμύρια για αναβάθμιση υποδομών, κυρίως οδικών. Πέντε Δήμοι της Ηπείρου περιλαμβάνονται σε αυτούς που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας».
Τα έργα τα οποία πήραν το πράσινο φως σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι τα ακόλουθα:
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύρια.
Οι παρεμβάσεις αφορούν στην βελτίωση ασφάλειας στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο και κυρίως σε κεντρικές οδούς της Ηγουμενίτσας, του Γραικοχωρίου, του Λαδοχωρίου, των Συβότων, του Μαργαριτίου και της Πέρδικας όπως επίσης και στη δημοτική οδό προς το Δρέπανο.
Βελτίωση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου εντός οικισμών του Δήμου Άρτας με προϋπολογισμό 2,8 εκατομμύρια.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Φιλοθέη, με βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας και τις συνοδές εργασίες.
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας- Κωστακιών και την αναδιαμόρφωση δύο κόμβων, διευθέτηση ομβρίων και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο.
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών με προϋπολογισμό τέσσερα εκατομμύρια.
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναπροσαρμογή της υποδομής, τον έλεγχο ταχύτητας, τις βελτιώσεις σε επικίνδυνες θέσεις αστικού οδικού δικτύου, την συντήρηση των οδοστρωμάτων, την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και τη σήμανση.
Διαμόρφωση περιοχής Φόρου του Δήμου Πρέβεζας με προϋπολογισμό 1,08 εκατομμύρια ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του υφιστάμενου κόμβου κα την διαμόρφωση των οδών.
Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας και προμήθεια έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών με προϋπολογισμό 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!