Στην έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης, των όρων δημοπράτησης και του έντυπου ΤΕΥΔ του έργου Οδοποιία Δήμου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 280 χιλ. ευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας. Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις οδών, διαμορφώσεις πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό ,καθώς και έργα αποχέτευσης όμβριων. Πρόκειται για εργασίες που βελτιώνουν τις οδούς και ουσιαστικά τα…

χαρακτηριστικά τους (γεωμετρικά στοιχεία, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά χαρακτηριστικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία κτλ.) με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών. Επίσης, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και διαπλάτυνση πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οδούς εντός του αστικού ιστού για την ασφαλή κίνηση των πεζών και των ευπαθών ομάδων Αμεα με λωρίδα όδευσης τυφλών. Στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός της οδού Μελίνας Μερκούρη (από τη συμβολή της με την οδό Κρόκου ως την οδό Μανοπούλου), διαμόρφωση τμήματος οδού Μανοπούλου (πίσω από 6ο Δημοτικό σχολείο), ασφαλτοστρώσεις στην οδό δίπλα από το Μουσικό Σχολείο αλλά και δρόμων στην περιοχή του ΚΤΕΟ, του Υδραγωγείου και του Νοσοκομείου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!