Μέχρι την 3οη Σεπτεμβρίου 2020 (και ώρα 15:00) παρατάθηκε η προθεσμία
υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με …
υψηλά τυπικά προσόντα» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2014-2020.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!