Στη λήψη ειδικών μέτρων για τη λειτουργία του Δήμου που σκοπό έχουν να περιορίσουν τη διασπορά του κορονοϊού τίθενται σε ισχύ έως και τις 30 Νοεμβρίου σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Νίκου Γεωργάκου. Σύμφωνα με αυτά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση αλλά και την προστασία πολιτών και προσωπικού οι συναλλαγές με το κοινό περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο στις υπηρεσίες του Δήμου.Οι δημότες θα μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες του Δήμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα… τηλέφωνα επικοινωνίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας. Σε περίπτωση που κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία κοινού, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου στις υπηρεσίες του Δήμου, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης.Τα στοιχεία των επικείμενων συναντήσεων (ημερομηνία, ώρα, συμμετέχοντες κ.τ.λ.) καταχωρούνται από τον Προϊστάμενο σε ημερήσια βάση προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προσώπων που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου.Επίσης σε όλα τα καταστήματα των υπηρεσιών του Δήμου όπου είναι εφικτό σε ημερήσια βάση και εκ περιτροπής, Δημοτικός υπάλληλος ο οποίος θα βρίσκεται στην είσοδο της μονάδας για την υποδοχή των δημοτών, την επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και την ελεγχόμενη αναμονή και είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προσώπων που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου Πρέβεζας μπορούν να συνεδριάζουν είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια περιφοράς είτε κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι έως επτά άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του πρακτικογράφου, και όποιων άλλων συμμετεχόντων) και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!