Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Μεταξύ των θεμάτων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων: «Υποβολή αιτήματος παράτασης προγράμματος Ληξιπρόθεσμων», «Απόφαση για πληρωμή Ληξιπροθέσμων οφειλών του Δήμου Πρέβεζας προς αιτούντες δικαιούχους, με ένταξή τους στο πρόγραμμα πληρωμής Ληξιπροθέσμων οφειλών του Δήμου Πρέβεζας και παραίτηση από ένδικα μέσα που ασκήθηκαν κατά αποφάσεων πληρωμής δικαιούχων Ληξιπροθέσμων οφειλών». « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου:{Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ Μιχαλιτσιου της ΠΕ Πρεβεζας}, προϋπολογισμού 90.000,00 €». «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στο Δήμο Πρέβεζας» και
«Έγκριση τιμολογίου τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2014». Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!