Στο ποσό των 1.625,5 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το μήνα Νοέμβριο 2010, έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 39,8%.Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων διαμορφώθηκε στα 3.321,1 εκατ. ευρώ έναντι 4.007,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 17,1%.Κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2009 – Νοεμβρίου 2010, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων μειώθηκε κατά 20,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2008 – Νοεμβρίου 2009. Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών αυξήθηκε κατά 6,3%.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!