Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία στα γραφεία της TERRA Consulting , τηλ: 2651030630 και 6942051678

Ξεκίνησαν από την 21.12.2017 η υποβολή αιτήσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)» και θα παραμείνει ενεργή έως την 2.04.2018.
1.    Δικαιούχοι

•    Φυσικά πρόσωπα
•    Συλλογικά σχήματα (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών)
2.    Επενδύσεις σε:
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέργεση, επέκταση, αποπεράτωση & εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων & κατασκευών
•    Σταβλικές Εγκαταστάσεις
•    Αποθήκες & αποθηκευτικοί χώροι
•    Θερμοκήπια
•    Περίφραξη & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού
•    Ελκυστήρες&  Εξαρτήματα ελκυστήρων
•    Συλλεκτικές μηχανές
•    Ψεκαστικά μηχανήματα
•    Λιπασματοδιανομείς
•    Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής
Γενικές & Λοιπές Δαπάνες
•    Αμοιβές μελετών, συμβούλων και κόστος αδειοδοτήσεων
•    Εξοπλισμός και εφαρμογές πληροφορικής
3.    Ποσοστά στήριξης

4.    Μέγιστοι προϋπολογισμοί επενδυτικών έργων
•    Φυσικά πρόσωπα έως 500.000,00€
•    Συλλογικές επενδύσεις έως 1.000.000,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία στα γραφεία της TERRA Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μπαλτογιάννης Δ. Κωνσταντίνος
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ναπολέοντος Ζέρβα 20-22, Ιωάννινα, τηλ: 2651030630, 6942051678, email: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!