Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ιωαννίνων (I.P.A.) παρέδωσε στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Περιφέρειας Ηπείρου Ταξίαρχο κ.Δούβαλη Κωνσταντίνο 4.500 προστατευτικές μάσκες,
προσφορά της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
προκειμένου να διατεθούν στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στις ..
διάφορες υπηρεσίες του
Νομού,για την ατομική προστασία των συναδέλφων λόγω και της επικίνδυνης φύσης του

επαγγελματός τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!