Στο 4,9% διαμορφώθηκε τελικώς το επιτόκιο στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. Το Ελληνικό Δημόσιο από την συγκεκριμένη εκδοση θα αντλήσει 1,95 δισ.ευρώ. Η συμμετοχή των επενδυτών στην δημοπρασία ήταν ικανοποιητική με αποτέλεσμα το προς δημοπράτηση ποσό (1,5 δισ.ευρώ) να καλυφθεί 3,4 φορές. Το επιτόκιο στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία ήταν 4,82%.Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη δυνατότητα σε ιδιώτες αποταμιευτές να προμηθευτούν τα έντοκα γραμμάτια με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα διακρατήσουν μέχρι τη λήξη τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!