Την απόφαση προμήθειας με απευθείας ανάθεση 500 rapid test για τις
ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πρέβεζας, υπέγραψε ο πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Λεωνίδας Αργυρός…

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 4240 ευρώ με ΦΠΑ (6%)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!