Πενήντα επτά (57) ιδιωτικές επενδύσεις εντάσσονται, με απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, στο Μέτρο 19
(Πρόγραμμα LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.)
2014 – 2020 / Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.) για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας
και Ιωαννίνων.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 14,06 εκ. ευρώ –
Δημόσιας δαπάνης 8,08 εκ. ευρώ και αφορούν :

 ·         13 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

 ·         25 επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού

 ·         9 επενδύσεις στον τομέα βιοτεχνίας και εμπορίου 

·         10 επενδύσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!