“Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω τόσο προσωπικά, όσο και από
μέρους των Πυροσβεστικών και πολιτικών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, για την
ευγενική προσφορά εκ μέρους σας δύο χιλιάδων (2.000) χειρουργικών μασκών μιας
χρήσης για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
Η πράξη σας αυτή, τιμά ιδιαίτερα τόσο εσάς, όσο και το …προσωπικό της
επιχείρησή σας. 

 Ο Διοικητής 
Ευάγγελος Ι. Μπαλατσός 
Αντιπύραρχος”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!