Το ΥΠΕΣ σύμφωνα με σχετική απόφαση, κατανέμει από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.536.079,94 €, το οποίο αποδίδεται ως …
πέμπτη (Ε΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Η κατανομή στους 3 Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 370.981,70
ΣΟΥΛΙΟΥ 135.485,82
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 146.774,65

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!