Προσοχή όλοι όσοι ενδιαφέρεστε για μετεγγραφή σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, αφού η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της σχετικής αίτησης από τους δικαιούχους, λήγει την προσεχή Τρίτη 7 Ιανουαρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄και Ομάδας Β, Μαΐου-Ιουνίου των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, είτε με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και των οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ ή τις 18.000 ευρώ για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (μονογονεϊκές οικογένειες, επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις ή δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών σε συγγενείς α΄ή β΄βαθμού, επιτυχόντες με γονείς ή κηδεμόνες που ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά έχουν
αποδεδειγμένα συμπληρώσει οκτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του 2013). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://solon.it.minedu.gov.gr και για την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας/Διαβατήριο (ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσει Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται διαμέσου του προσωπικού κωδικού ασφαλείας και του οκταψήφιου κωδικού πανελληνίων εξετάσεων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!