Το σχεδίασε ο Άρης Κωνσταντινίδης, ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της μεταπολεμικής Ελλάδας

Αφού πρώτα το ξενοδοχείο-σημείο αναφοράς στην πόλη των Ιωαννίνων που δεν είναι άλλο από το γνωστό σε όλους μας ΞΕΝΙΑ, απαξιώθηκε και για σειρά ετών αφέθηκε στη μοίρα του, στη συνέχεια εκχωρήθηκε σε ιδιώτη ο οποίος το ανακαίνισε και σήμερα το λειτουργεί ως ξενοδοχείο (με άλλη ονομασία) υπό άλλη μορφή και φιλοσοφία. Μόνο που το ΞΕΝΙΑ των Ιωαννίνων αλλά και τα υπόλοιπα σε ολόκληρη τη χώρα, αποτελούν σύμβολα για την …
παγκόσμια αρχιτεκτονική κληρονομιά, τα οποία σχεδίασε και κατασκεύασε (σε συνεργασία με τον Φ. Βώκο) ο Άρης Κωνσταντινίδης, ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Στη σημερινή φωτογραφία σας παρουσιάζουμε τη μορφή του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, όταν σύμφωνα με κορυφαίου αριτέκτονες, τα ΞΕΝΙΑ να θεωρούνται ως η σημαντικότερη παραγωγή δημόσιων κτιρίων μεταπολεμικά. Το ΞΕΝΙΑ των Ιωαννίνων µελετήθηκε από τον Φίλιππο Βώκο και οικοδοµήθηκε από τον καταξιωµένο αρχιτέκτονα Άρη Κωσταντινίδη το 1959. Είχε δοµηµένη επιφάνεια 4.800 τ.µ., 60 δωµάτια και 113 κλίνες και είχε παραχωρηθεί το 1985 από τον ΕΟΤ στο Δήµο Ιωαννίνων. Σήμερα στη θέση του υπάρχει ένα άλλο κτίριο που ελάχιστη σχέση έχει με το αρχιτεκτόνημα που όλοι γνωρίσαμε.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!