Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Στις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού που εξακολουθούμε να βιώνουμε, το σύνολο της κοινωνίας μας ζει εδώ και δύο μήνες μήνες πρωτόγνωρα δύσκολες και κρίσιμες στιγμές, δοκιμάζεται σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνική, εργασιακή, επαγγελματική και οικονομική πραγματικότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, επομένως και των συναδέλφων μας,
έχει πληγεί έντονα λόγω των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία
της δημόσιας υγείας και σχετίζονταν με την άσκηση των επαγγελματικών …
δραστηριοτήτων, τον περιορισμό της μετακίνησης και την αναστολή ή τον περιορισμό λειτουργίας υπηρεσιών που συνδέονται άρρηκτα με τις επαγγελματικές δραστηριότητες
του επιστημονικού μας κλάδου.
Σε αυτές τις συνθήκες η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών εξαιρέθηκε από την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέφθηκε για άλλους κλάδους εργαζομένων, έως και το τέλος του Απριλίου. Η στήριξη της δυσχερέστατης εργασιακής καθημερινότητας στην οποία περιήλθε ο κλάδος μας καταρχάς περιορίστηκε σε κουπόνι voucher τηλεκατάρτισης 100 ωρών για απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων και σε μερική αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Μετά την κατάργηση, με κυβερνητική απόφαση, του εν λόγω προγράμματος, η μόνη οικονομική παροχή της Πολιτείας προς τον τεχνικό κόσμο
αφορά το ποσό των 600 ευρώ – το οποίο χορηγήθηκε σε αντικατάσταση της επιταγής
τηλεκατάρτισης.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ επιδιώκοντας να προασπίσει την αξιοπρέπεια των μελών μας και
τη συλλογική αξιοπρέπεια του φορέα μας, και να υπερασπιστεί την επαγγελματική
οντότητα των συναδέλφων μας, όχι ως ανταγωνιστικές μεταξύ τους μονάδες που
δοκιμάζουν κατά μόνας τις δυνάμεις και τις αντοχές τους στον επαγγελματικό στίβο σε
συνθήκες πανδημίας, αλλά ως παραγωγική επιστημονική τάξη που εκφράζεται
συλλογικά και αλληλεπιδρά δυναμικά και παρεμβατικά με την κοινωνική, πολιτική και
οικονομική ζωή της χώρας μας, απαιτεί την άμεση ένταξη στο καθεστώς της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης μέσω της θεσμοθετημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800
ευρώ για τον μήνα Μάιο του συνόλου του τεχνικού κόσμου, χωρίς άδικες εξειδικεύσεις
ανά ειδικότητα και δραστηριότητα.
Η εν λόγω χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για εμάς δεν αποτελεί μόνο
θέμα οικονομικής στήριξης, αλλά κυρίως ζήτημα αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του
ρόλου και της προσφοράς των Μηχανικών στην επιστήμη και στην ελληνική κοινωνία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λυκοτραφίτης
Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!