Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ένα ακόμη μεγάλο έργο οδοποιίας προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για την αποκατάσταση του δρόμου από την Κόνιτσα, στο Ελεύθερο, το Δίστρατο και μέχρι τα όρια του νομού Ιωαννίνων με…

συνολικό προϋπολογισμό 885 χιλιάδες ευρώ. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου και η αποσφράγιση θα γίνει στις 19 του ίδιου μήνα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!