Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την έκδοση των προσωρινών πινάκων για τις 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης οκτάμηνης δράσης του προγράμματος με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα…
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι προσωρινοί πίνακες θα δημοσιευτούν από τον ΟΑΕΔ την επόμενη εβδομάδα και μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!