Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των…
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης.
Ειδικότητες: Καταμετρητές υδρομέτρων, εργάτες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, 8ης Μεραρχίας 3- 5, 45445 Ιωάννινα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!