“Αυτή την περίοδο οι Γερανοί (Grus grus) μεταναστεύουν από τις νότιες περιοχές διαχείμασης τους προς τις βορειότερες περιοχές αναπαραγωγής. Παρ’ όλο που η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε έναν από τους μεταναστευτικούς διαδρόμους του είδους, ελάχιστες φορές το είδος σταθμεύει.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ» επιβεβαιώθηκε ότι η προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας περιστασιακά αποτελεί σταθμό ανεφοδιασμού για το είδος. Φέτος, στα πλαίσια του έργου έχει καταμετρηθεί έως σήμερα από το συνεργάτη του ΦΔΛΠΙ κ. Νίκο Μπούκα, ο αριθμός-ρεκόρ των 92 μεταναστευτικών Γερανών, από τους οποίους μάλιστα, 35 άτομα τρέφονται στις καλλιέργειες και στις πλημμυρισμένες εκτάσεις της πρώην λίμνης Λαψίστας, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία της περιοχής για την ορνιθοπανίδα.
Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ»”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!