«Πράσινο φως» για τη δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 930.000ευρώ που
αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Ζίτσας,
έδωσε με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή στη διάρκεια της συνεδρίασής
της το πρωί της Δευτέρας.
Το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ζίτσας»
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ», και τον
Άξονα Προτεραιότητας

 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος
Ανάπτυξη», με τίτλο: «Αναβάθμιση Κτιρίων και Βελτίωση της Ενεργειακής
Απόδοσης σε Δημόσια Κτίρια» και αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων (04) σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.
 « Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει σε όλη τη διάρκεια της θητείας της ότι η
σχολική κοινότητα και οι υποδομές που τη στεγάζουν αποτελούν πρώτιστο
μέλημα μας», τονίζει ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος και προσθέτει:
«στα πλαίσια αυτά καταφέραμε να εντάξουμε το εν λόγω έργο και θα
συνεχίσουμε εκπονώντας συνεχώς μελέτες προκειμένου να συμμετέχουμε σε όσο
το δυνατόν περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο την υλοποίηση
έργων και δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τα σχολεία μας να αποτελούν
πρότυπα».
Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι παρεμβάσεις
που προβλέπονται να γίνουν στα κτίρια των Δημοτικών Σχολείων Ροδοτοπίου,
Βουνοπλαγιάς και Ελεούσας, έχουν ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, τη βελτίωση της ενεργειακής
συμπεριφοράς των κτιρίων αλλά και την επίτευξη καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης.
Συγκεκριμένα, στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, εργασίες:
  Αντικατάστασης των υαλοστασίων με νέα, κουφώματα με θερμοδιακοπή
και διπλό υαλοπίνακα με διάκενο τουλάχιστον 12mm και ειδική
ανακλαστική μεμβράνη,
  Τοποθέτησης θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους (οροφών/στεγών και
τοιχοποιών) με ειδικά για τον σκοπό υλικά, 
 Αντικατάστασης λεβήτων & εγκατάστασης ειδικών αυτοματισμών για τα
συστήματα θέρμανσης, 
 Αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα τα οποία
φέρουν λαμπτήρες LED υψηλής απόδοσης, 
 Εγκατάστασης αντλιών θερμότητας για κλιματισμό χώρων στο
γυμναστήριο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1 ου δημοτικού Σχολείου
Ελεούσας, 
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!