Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ , λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση σχετικών εγγράφων από συνάδελφο στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και τα όσα αναλυτικά εκθέτει σε αυτά αποφάσισε να ζητήσει:     

Την ανάκληση της μη νόμιμης απόφασης του Περιφερειάρχη (96590/65564/21-6-22) για ορισμό αναπληρώτριας προϊσταμένης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και να εκτελέσει την με αριθμό 33022/30-3-22 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.                                                      

Οι προκλητικές αυτές αποφάσεις είναι απόρροια της μη συγκρότησης, εδώ και χρόνια, και στην Περιφέρεια Ηπείρου των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων για την κρίση και τις τοποθετήσεις των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, με αποτέλεσμα να έχει γιγαντώσει σε όλο Δημόσιο ο κομματισμός, η αναξιοκρατία και το βόλεμα των ημετέρων.                                                                                                                                

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ με αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις αυτές στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών , καλεί τον Περιφερειάρχη να ανακαλέσει και να τοποθετήσει μέχρι την σύγκλιση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, τους συνάδελφους που αποδεδειγμένα έχουν τις κατά το νόμο τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.                                                              

Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης επιμείνει στην απόφαση του, καλούμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση επιτέλους της νομιμότητας.                                                                       

Καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και την Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Περιφέρειες να πάρουν σχετικές αποφάσεις.                            

Καλούμε επίσης τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου να καταδικάσουν τις ενέργειες αυτές του Περιφερειάρχη και να ζητήσουν την αποκατάσταση της νομιμότητας.                                                                                                                           

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και την θέσπιση ενός αξιοκρατικού πλαισίου επιλογής των στελεχών του δημοσίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!