ο μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.494 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 572.762 m2 επιφάνειας και 2.527.567 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 32,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 40,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθαν σε 2.474 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 555.820 m2 επιφάνειας και 2.450.345 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 30,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 37,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16.942 m2 επιφάνειας και 77.222 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2023, είναι 3,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2022 έως τον Οκτώβριο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.232.878 m2 επιφάνειας και 28.905.945 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Οκτωβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,4% στον όγκο. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2022. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!