Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη των πωλήσεων-κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τον Ιανουάριο.

Σημειώνεται ότι, από την παρούσα δημοσίευση χρησιμοποιείται επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2019 έως 2024, διοικητικών μητρώων επιχειρήσεων, ετών αναφοράς 2022 και 2023 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2021, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 3,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,01 δισ. ευρώ και μείωση 18,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 4,07 δισ. ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!