“Με το από 3-3-2023 αίτημά μου προς την προΐσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων κας Σπυριδούλας Σταυράτη, ζητήθηκε η εξαίρεση, από τον περαιτέρω χειρισμό της σχηματισθείσας δικογραφίας για την οδό Νιάρχου,  του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Συμεών Τσεντεμεΐδη λόγω τεκμαιρόμενης  μεροληπτικής στάσης στον χειρισμό της.

Η απόφαση επί της αίτησης εξαίρεσης θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι παρόδιοι ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες της οδού Νιάρχου έχουν υποβάλλει 2 μηνυτήριες αναφορές (οι οποίες έχουν συσχετιστεί) που στρέφονται κατά παντός υπευθύνου υπαλλήλου του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α (Περιφέρεια Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών), οι οποίοι διαχειρίστηκαν την έγκριση και ανάθεση μελετών και έργων για την κατασκευή της οδού Σταύρου Νιάρχου, εντός της πόλεως Ιωαννίνων και αφορούν στη διερεύνηση της διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων όσον αφορά :

–  το μη σύννομο  (λόγω των πολλών ελλείψεων και παραλείψεων)   της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, τόσο της αρχικής όσο και της τροποποιητικής  αυτής, 

–  τον προβληματικό χαρακτήρα της ασφαλούς κυκλοφορίας του     έργου όπως έχει μελετηθεί και κατασκευάζεται,  

–  την μη σύννομη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ    Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΕΥΑΙ και κατά συνέπεια το μη σύννομο  και όλων των σε αυτή βασισμένων πράξεων και αποφάσεων, ατόμων ή συλλογικών οργάνων,

–  την μη σύννομη τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην αρχή της οδού Νιάρχου κ.λ.π.

Οι προς διερεύνηση αποφάσεις και πράξεις αφορούν την Δ.Τ.Ε και  την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, την  Επιτροπή   Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &  Ανάπτυξης και την Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Ηπείρου, την Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης του “Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020”, το Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, καθώς και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

Επίσης την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α) του ΥΠΕΝ.

Γιάννης Μπέλλος “

 Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!