Στην πρόσληψη χειριστή μηχανήματος-κλαδοκόπου προχωρά ο Δήμος Ζίτσας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Ειδικότερα, προκηρύσσει την κάλυψη μίας θέσης Δ.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου (χορτοκοπτικού οχήματος) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 06 Μαΐου έως τη Δευτέρα 17 Μαΐου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, ΤΚ 45445, Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντας την στο Δήμο Ζίτσας, υπόψη κ. Τσάγγα (τηλ. επικοινωνίας: 26533-60053).

Να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ ́ και Τάξης Γ ́ ή Β ́ ή Α ́ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ́ ή Α ́ 4ης ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β ́/6.3.2013) υπουργικής απόφασης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!