Καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ανέθεσε, με απόφασή του, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης στον Γεώργιο Βαΐτση του Βασιλείου.

 

Ο Γεώργιος Βαΐτσης θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης, των κοινωφελών περιουσίων, της διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και των παραδοσιακών οικισμών, διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων του Δήμου και συμβάλλοντας στη στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου του δημάρχου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του δημάρχου και συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τους αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους συμβούλους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δε θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις και εισηγήσεις, γραπτά ή προφορικά, για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζεται να εξυπηρετεί.

Ο Γιώργος Βασιλείου Βαΐτσης γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1971 και είναι απόφοιτος της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς. Φοίτησε σε διάφορα σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων και αποστρατεύτηκε το 2013 προαγόμενος στο βαθμό του Ταγματάρχη.

Διετέλεσε γραμματέας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας Αγίου Νικολάου Συρράκου και μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «Αντίλαλοι του Συρράκου» για εννέα χρόνια. Τον Μάιο του 2019 και τον Οκτώβριο του 2023 εκλέχθηκε πρόεδρος της Δ.Κ. Συρράκου. Είναι επίσης πρόεδρος του Ικκείου Ιδρύματος, διαχειριστής των Κληροδοτημάτων Ιωάννη Ρίζου, Σπ. Μπαλτατζή και Β. Κρυστάλλη, και υπηρέτησε ως μέλος του Δ.Σ. το Ν.Π.Δ.Δ. «ο Γεώργιος Γιαννιώτης», έχοντας δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση των κοινωφελών ιδρυμάτων του Συρράκου, στη διοικητική λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «ο Γεώργιος Γιαννιώτης», καθώς και στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και δημοτικών ακινήτων της πρώην Κοινότητας.

Έχει συμμετάσχει σε Προγράμματα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στα αντικείμενα:

1. «Το Ανθρώπινο Δυναμικό στον Δημόσιο Τομέα: Οργάνωση του Κράτους και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα»

2. «Τοπική Αυτοδιοίκηση- Ζητήματα Διοίκησης και Οικονομίας»

3. «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη- Οδηγός Σύνταξης Μελετών».

Έχει εκπονήσει ερευνητικό έργο, που αφορά την οργάνωση της κοινωνίας και οικονομίας στο Συρράκο της προεπαναστατικής περιόδου με τίτλο: «Οικονομία και Κοινωνία στο Συρράκο της προεπαναστατικής περιόδου». Εργασίες της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

Δείτε την απόφαση εδώ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!