Την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο “Συμφωνία εταιρικής σχέση για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)για την περιοχή του Αμβρακικού” ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Πρόκειται για μια σύμπραξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ και των Δήμων που γειτνιάζουν με τον Αμβρακικό Κόλπο και σκοπό έχει την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής με το σχεδιασμό Προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων .
Μέσω του Προγράμματος αυτού θα επιδιώκεται η κατάρτιση αναλυτικού σχεδίου δράσης που θα μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην προώθηση των αλιευτικών και λοιπών τοπικών προϊόντων, στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, στη δημιουργία υποδομών με σεβασμό στο ιδιαίτερο περιβάλλον της και στην ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος.
Τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής της σύμβασης ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Κώστας Ακρίβης με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Γιάννη Δαρδαμάνη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!