Πειραματική αλιεία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Συλλογή βιολογικών στοιχείων πληθυσμού χελιών σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας” θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού Κόλπου το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η πειραματική αλιεία για την Π.Ε Πρέβεζας θα γίνει στις λιμνοθάλασσες Λάκκοι, Μάζωμα, Σόγωνο, Τσοπέλι, Γρύπος, Πωγωνίτσα, Λασκάρα και Βαθύ, ενώ τα δείγματα που θα συλλεχθούν θα αναλυθούν για προσδιορισμό των μεταβλητών για την αλιευτική δραστηριότητα καθώς και στοιχείων της βιολογίας του χελιού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!