Αποφάσεις για νέα  έργα έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου (ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ), για το οδικό τμήμα Πηγάδια- Γέφυρα Πλάκας,  συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000 €. 

Προσωρινός ανάδοχος (Α και Π ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε) .αναδείχτηκε από την Ο.Ε. και το έργο:  «Κατασκευή κόμβων στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού 8 (Λούρος – Πολυστάφυλο) και στο Γοργόμυλο ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ. 

Εκτός αυτών, η Ο.Ε. κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα: 

  • «Βελτίωση βατότητας της οδού προς  Ιτέα – Πέτρα – Δεμάτι», προϋπολογισμού 220.000 €.   Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.
  • «Βελτίωση – συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000. Ανάδοχος: 0020ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ
  • «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας» Βροσίνας, προϋπολογισμού € 170.000. Ανάδοχος: Ευγένιος Παππάς. 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!