Στο τελικό στάδιο έχουν μπει πλέον οι διαδικασίες για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής και ανάπτυξης στην ακριτική περιοχή της Κόνιτσας. Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού  των κτιρίων των Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων, έργο   το οποίο με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ  χρηματοδοτείται από το Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020». Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!