Υπενθυμίζεται πως τo πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων και κυρίως στα αστικά κέντρα, αφού εκεί υπάρχει εκτόξευση τιμών και στα ενοίκια και στις αγορές, ενώ παράλληλα στόχο αποτελεί να ανακαινιστούν περίπου 12.500 κλειστά ακίνητα, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση.

Μάλιστα, αμέσως μετά την ψήφιση της ρύθμισης, προβλέπεται και η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος και της δυνατότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών με ποσοστό κυριότητας / επικαρπίας ίσο με το 50%. Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος προβλεπόταν το πως ποσοστό αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο του 50% επί του ακινήτου, ωστόσο η νέα τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να μην αποκλειστούν ζευγάρια ή οικογένειες με ιδανικά μερίδια επί της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Τέλος, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει το σύνολο του προϋπολογισμού του προγράμματος, ύψους 50 εκατ. ευρώ, με την εξεύρεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον τακτικό του προϋπολογισμό και στόχο την άμεση εκκίνηση υλοποίησης του προγράμματος.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Συγκεκριμένα, στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με χρήση κατοικίας για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

  • διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50%,
  • το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
  • έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ,
  • το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών, και
  • οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Το ύψος της επιδότησης

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα λάβουν επιδότηση από το κράτος 40% επί των δαπανών που θα κάνει, για εργασίες και για υλικά. Η ανώτατη επιδότηση είναι τα 10.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση βέβαια οι εργασίες και τα υλικά να έχουν όλα αγοραστεί με κανονικά τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Αποκλείεται δηλαδή, η περίπτωση κάποιος να ανακαινίσει το ακίνητό του με μαύρο χρήμα και χωρίς αποδείξεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!