“Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε επί αιτήσεως οικονομικού φορέα της περιοχής ο οποίος στράφηκε κατά της Περιφέρειας Ηπείρου αμφισβητώντας τη νομιμότητα της μεταφοράς του υπολείμματος αποκλειστικά με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ), δικαιώθηκε πλήρως η Περιφέρεια. 

Συγκεκριμένα το Εφετείο έκρινε ότι η Περιφέρεια όχι μόνο έχει δικαίωμα να θέσει αυτόν τον όρο, αλλά υποχρεούται εκ του νόμου να τον θέσει. Έκρινε, δηλαδή, ότι η μεταφορά του υπολείμματος με Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγά (ΙΧΦ) είναι παράνομη. Την ίδια κρίση είχε εκφέρει πριν ομόφωνα και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) επί προσφυγής του ίδιου φορέα. 

Προγενέστερα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιληφθείσα αιτήσεων του ίδιου οικονομικού φορέα και φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης έκρινε ομόφωνα ότι η αρμοδιότητα της μεταφοράς του υπολείμματος ανήκε αποκλειστικά στην Περιφέρεια που το μετέφερε με μηδενικό κόστος για όλους τους πολίτες της Ηπείρου.

Οι απαντήσεις στις επικρίσεις και τις συκοφαντίες που δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για το θέμα αυτό, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, είναι θεσμικές και ηχηρές. “

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!