Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατακύρωσε – μεταξύ άλλων- το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», προϋπολογισμού € 600.000. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020” και οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε ο  Σπυρίδων Νικ. Μπίμπος

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!