Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  με τον  Δήμο Κόνιτσας για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση ομβρίων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αετομηλίτσας», με προϋπολογισμό 52.000 ευρώ. 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!