Ένα ακόμη έργο βελτίωσης των αγροτικών υποδομών προωθείται προς υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πρόκειται για «Σχεδιασμό και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου- Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1,Δ25 ΚΑΙ Δ34», με προϋπολογισμό 2.196.899,69 ευρώ. Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!