Η Καθηγήτρια Ιατρικής, Άννα Μπατιστάτου, εξελέγη Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά τη χθεσινή διαδικασία εκλογής ανάμεσα στα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Το σχήμα αντιπρυτάνεων που θα διοικήσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια αποτελείται από τους: Παναγιώτα Καντή (αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων), Ιωάννη Λεονάρδο (αντιπρύτανης διοικητικών-οικονομικών), Θεόδωρο Ματίκα (αντιπρύτανης έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης), Ξενοφώντα Μπήτσικα (αντιπρύτανης διεθνών σχέσεων, δια βίου μάθησης και εξωστρέφειας).

Η Άννα Μπατιστάτου είναι η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!