Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης, Παύλου Δουλάμη.

Αναλυτικά:

Στην Κυψέλη Άρτας, ένα πανέμορφο χωριό στους πρόποδες των Τζουμέρκων, μια εταιρία επιθυμεί να κατασκευάσει ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Γκούρα Κυψέλης. Για τον σκοπό αυτό κατέθεσε προς έγκριση φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).

Το ρέμα Γκούρα Κυψέλης, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χωριό, στο διάβα του, με τη διαβρωτική του δράση και τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει δημιουργήσει ένα βαθύ φαράγγι, όπου από τη μεριά του παράλληλου προς το ρέμα επαρχιακού δρόμου Βουργαρελίου-Κυψέλης και στο μήκος της διαδρομής από τη γέφυρα του Αγίου Παντελεήμονα έως το κέντρο του χωριού, το ύψος του πρανούς είναι 80-120 μέτρα.

 

Εάν γίνουν εκσκαφές στο ποδαρικό, στο μέσον ή και στην κορυφή των μεγάλου ύψους πρανών με τις απότομες, κατακόρυφες και έως αρνητικές κλίσεις που υπάρχουν από τη μεριά του επαρχιακού δρόμου, ο κίνδυνος καθιζήσεων και κατολισθητικών φαινομένων είναι άμεσος, με επακόλουθο την αναπόφευκτη κατάρρευση τμημάτων του δρόμου (προ εικοσαετίας είχε γίνει κατάπτωση τμήματος του δρόμου), αλλά και παρευρισκόμενων οικιών, αποθηκών και άλλων κτισμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τις εκσκαφές παραπλεύρως του επαρχιακού δρόμου για τη διέλευση του αγωγού προσαγωγής.

Το σκάμμα τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής θα έχει βάθος 1,50 μέτρα και πλάτος 1,50 μέτρα, που ενίοτε θα φτάνει έως 2-5 μέτρα. Οι εκσκαφές αυτού του μεγέθους και ιδίως στα πρανή του ρέματος που είναι μεγάλου ύψους και με απότομες έως αρνητικές κλίσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη τεκμηριωμένης Γεωτεχνικής Μελέτης από γεωτεχνικό μηχανικό.

Επειδή στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε. υπάρχει μόνον μια γενική γεωλογική έκθεση αποτύπωσης των γεωλογικών δεδομένων, χωρίς καμία αναφορά σε γεωτεχνικά στοιχεία και σε γεωτεχνικές έρευνες περί της ευστάθειας των πρανών, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης με το αριθμ. 2/2024 πρακτικό, ομόφωνα ζητά την απόρριψη της έγκρισης της Μ.Π.Ε., επειδή η γεωλογική μελέτη είναι ελλιπής, ανεπαρκής και αόριστη. Κρίνουμε αναγκαία τη σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης από γεωτεχνικό μηχανικό, από την οποία να προκύπτει σαφώς και εμπεριστατωμένα ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος καθιζήσεων, κατολισθήσεων και καταπτώσεων από τις εργασίες εκσκαφών με αποτέλεσμα να βρεθεί τμήμα του χωριού στο ρέμα.

Επιπροσθέτως, έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας ως προς την υδρολογική- υδραυλική μελέτη, ως προς την έλλειψη ιχθυολογικής μελέτης, ως προς το γεγονός ότι θίγονται απόλυτα οι αρδευτικές ανάγκες του χωριού όσον αφορά στη δεύτερη αρδευτική υδροληψία, και ως προς την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης, με την από 19-8-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της Κυψέλης, οι 212 συμμετέχοντες κάτοικοι ομόφωνα και ενυπόγραφα τάχθηκαν κατά της κατασκευής του Μ.Υ.Η.Ε..
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά σχετικά με την Μ.Π.Ε. του Μ.Υ.Η.Ε. «Κυψέλη» με την αριθμ. 25/2024 απόφασή του.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε, την 15/2/2024, ομόφωνα αρνητικά για την Μ.Π.Ε. του Μ.Υ.Η.Ε. «Κυψέλη».

Ζητούμε από τους αυτοδιοικητικούς- επιστημονικούς- συνδικαλιστικούς φορείς και τους ενεργούς πολίτες του Νομού Άρτας, τη βοήθεια και υποστήριξή τους στον αγώνα μας για την προστασία του χωριού μας, την ύπαρξη του οποίου υπό αυτή τη μορφή και σ’ αυτή τη γεωγραφική θέση- όπως, δηλαδή, το παραλάβαμε- οφείλουμε να διασφαλίσουμε.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!