Την κάθετη αντίθεση του στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις διανοίξεις δρόμων για την δημιουργία Αιολικόυ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Σουλιωτοχώρια, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου κατα την τελευταία συνεδρίασή του.

Το θέμα εισήλθε ως “Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (Υποκατηγορία Α1 ομάδα 10η ):

«Α.Σ.Π.Η.Ε συνοδών υποστηρικτικών του έργων, Δ.Ε Λάκκας Σουλίου, Δήμου Δωδώνης ,Π.Ε Ιωαννίνων –Δ.Ε Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Π.Ε Θεσπρωτίας –Δ.Ε Φιλοθέης, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε Άρτας –Δ.Ε Φιλιππιάδας, Κρανέας, Θεπρωτικού, Δήμου Ζηρού και Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας», με το Δημοτικό Συμβούλιο να διαφωνεί ομόφωνα στην παραπάνω μελέτη, καθώς:Αγνοεί τα συμπεράσματα της μελέτης για κατασκευή ΑΣΠΗΕ πάνω από 1.200 m υψόμετρο – που αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή στην Ήπειρο – και τα απορρίπτει χωρίς εξαιρέσεις.

Αποσιωπεί την πιθανή διατάραξη των επιφανειακών πηγών από τα συνοδά έργα οδοποιίας (διάνοιξη νέων και διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών για την προσπέλαση στους πύργους των ανεμογεννητριών).

Δεν αναφέρεται στην επίδραση των ως άνω συνοδευτικών έργων στην απρόσκοπτη διέλευση των κοπαδιών από και προς τους βοσκότοπους ειδικά σε μια περιοχή που το ζωικό κεφάλαιο είναι έντονο και η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια ενασχόληση για την πλειοψηφία των κατοίκων.  Δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο διαχείρισης του πλεονάσματος 550.000 m3προϊόντων εκσκαφής που πρόκειται να παραχθούν από τα ως άνω έργα οδοποιίας.
Αξιολογεί και αξιοποιεί ελλιπώς την καταγραφή της ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Δεν απαντά στο θέμα της οπτικής όχλησης που δύναται να προκαλείται στους επισκέπτες του ιστορικού χώρου του Σουλίου αντιμετωπίζει επιφανειακά την ιστορικότητα του χώρου και την αίσθηση των απάτητων βουνών που τρέφει η κοινή γνώμη.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!